Author: teamnghia

Phát triển bền vững

Read More

Lĩnh vực hoạt động

Read More

Giới thiệu

Lịch sử TVN “Team Viet Nam” We are Vietnamese. Tháng 3.2015 ngày tôi bắt đầu bước chân vào ngành thương mại điện tử. Ngày tôi đã phá vỡ mọi rào cản ngôn ngữ, rào cản quốc gia để vươn mình ra thế giới. Tôi đem giá trị cho tất cả mọi người trên thế giới. […]

Read More